Chi phí trả trước là gì? Nguyên tắc ghi nhận khoản chi phí này

(GMT+7) - View : 73

Chi phí trả trước là gì? Nguyên tắc ghi nhận khoản chi phí trả trước ra sao? Cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết trong bài viết của tài chính kinh doanh nhé.

Định nghĩa chi phí trả trước là gì cho ai chưa biết

Chi phí trả trước là gì? Nguyên tắc ghi nhận khoản chi phí này

Chi phí trả trước là một khoản tiền đã phát sinh; mà công ty phải bỏ ra để mua một CCDC hay là một số tài sản khác; có liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ đã qua của công ty; nhưng chưa được tính hết vào khoản chi phí sản xuất hay kinh doanh của một doanh nghiệp. Dựa theo thời gian sử dụng thì chi phí trả trước được chia ra làm hai loại chính đó là chi phí trả trước ngắn hạn và khoản chi phí trả trước dài hạn.

Các khoản của chi phí trả trước là gì

– Tiền thuê trả trước để có thể thuê cơ sở hạ tầng, thuê hoạt động TSCĐ (như quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng để làm việc, cửa hàng và các TSCĐ khác) phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ kế toán doanh nghiệp.

– Chi phí để thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo marketing phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động (được phân bổ tối đa không quá thời hạn 3 năm)

– Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm cho vụ cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân vỏ xe, bảo hiểm tài sản,…) và các loại lệ phí mà doanh nghiệp phải mua và trả một lần cho các kỳ kế toán;

– Công cụ, dụng cụ sản xuất, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán khác nhau;

– Chi phí đi vay trả trước về tiền lãi tiền vay hoặc lãi trái phiếu ngay khi được phát hành;

– Chi phí để sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn nhưng doanh nghiệp không thực hiện trích trước khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phân bổ tối đa không quá thời hạn 3 năm;

– Số chênh lệch giữa giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và cho thuê lại là thuê tài chính hoặc thuê để hoạt động.

– Số chênh lệch về giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và cho thuê lại là thuê hoạt động;

Nguyên tắc ghi nhận của loại chi phí trả  trước là gì

Chi phí trả trước là gì? Nguyên tắc ghi nhận khoản chi phí này

Bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước đã phát sinh ra trong kỳ.

Bên Có: Các khoản chi phí trả trước đã được tính toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ hạn.

Số dư bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước chưa được tính toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ hạn.

Qua bài viết chắc hẳn bạn cũng đã nắm được chi phí trả trước là gì và các khoản trong chi phí trả trước rồi phải không nào, hãy theo dõi webiste của chúng tôi để có thêm những thông tin hay hơn nhé.

>>> Bài viết liên quan: Chỉ số PCI là gì?