Chi phí bán hàng là gì? Làm sao để giảm thiểu tối ưu nhất

(GMT+7) - View : 102

Chi phí bán hàng là gì? Làm sao để giảm thiểu chi phí bán hàng tối ưu nhất? Cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết trong bài viết tài chính kinh doanh dưới đây nhé.

Khái niệm chi phí bán hàng là gì?

Chi phí bán hàng là gì? Làm sao để giảm thiểu tối ưu nhất

Chi phí bán hàng là các khoản chi phí thực tế phát sinh trong suốt quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp các dịch vụ, bao gồm các khoản chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, chi phí quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí để bảo hành sản phẩm, hàng hóa (trừ các hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói sản phẩm, vận chuyển hàng hóa,…

Các khoản trong chi phí bán hàng là gì

Chi phí bán hàng sẽ bao gồm các khoản chi phí dưới đây:

– Chi phí lương thưởng của nhân viên trong bộ phận bán hàng hóa (bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp khác,…)

– Chi phí bảo hiểm (phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên), kinh phí công đoàn của các nhân viên bộ phận bán hàng hóa.

– Chi phí để chào hàng, giới thiệu, quảng cáo sản phẩm muốn bán.

– Chi phí hoa hồng khi bán hàng cho các đại lý.

– Chi phí bảo hành sản phẩm bán ra (trừ chi phí hoạt động để xây lắp)

– Chi phí để bảo quản, đóng gói, vận chuyển hàng hóa.

– Chi phí vật liệu cho văn phòng, công cụ dụng cụ, khấu hao của TSCĐ sử dụng cho bán hàng hóa.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài như các khoản điện, nước, fax,.. dùng cho các nhân viên bán hàng.

– Chi phí bán hàng bằng các khoản tiền khác.

Những biện pháp giảm thiểu chi phí bán hàng là gì

Chi phí bán hàng là gì? Làm sao để giảm thiểu tối ưu nhất

Các biện pháp về công nghệ

Doanh nghiệp phải thực hiện nhiều phương pháp đổi mới, nâng cấp các công nghệ sản xuất hiện đại trong việc vận hành và sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đổi mới cần rất nhiều vốn đầu tư đòi hỏi công ty phải có các biện pháp cụ thể để giải quyết được bài toán tài chính. Bên cạnh đó cũng cần phải nâng cao trình độ tổ chức lao động, quản lý nhân sự. Từ đó sẽ tránh được tối đa các các thiệt hại nặng nề trong quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Các biện pháp về công tác quản lý 

Cần phải lập ra kế hoạch tài chính một cách rõ ràng, các bộ phận nhân sư cần ý thức được việc tiết kiệm chi phí để đạt được các mục tiêu bán hàng đã đề ra của doanh nghiệp. Công ty phải xây dựng được định mức chi tiêu về vật tư sao cho phù hợp với thực tế nhất. Song song với việc kiểm tra chặt chẽ từng loại hóa đơn vật tư được sử dụng trong sản xuất kinh doanh.

Các công ty cần phải đặt ra KPI phù hợp với mỗi người để làm nền tảng đánh giá mức lương thưởng hợp lý dành cho từng nhân viên. Cần phải khống chế được các khoản chi phí phát sinh ra trong suốt quá trình bán hàng. Những khoản này phải được chi tiêu có chứng từ pháp lý đầy đủ nếu không doanh nghiệp có thể dính vào các bộ phận của pháp luật.

Trên đây là những giải đáp thắc mắc chi phí bán hàng là gì và biện pháp để giảm chi phí bán hàng được chúng tôi gửi đến quý khán giả, hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn.

>>> Bài viết liên quan: Chi phí cận biên là gì?