Lợi nhuận thuần là gì? Vài trò của loại lợi nhuận này ra sao

(GMT+7) - View : 78

Lợi nhuận thuần là gì? Vài trò của lợi nhuận thuần như thế nào? Nếu bạn đang có những thắc mắc này hãy theo dõi hết bài viết của tài chính kinh doanh nhé.

Định nghĩa lợi nhuận thuần là gì cho ai chưa biết

Lợi nhuận thuần là gì? Vài trò của loại lợi nhuận này ra sao

Lợi nhuận thuần (tên tiếng anh là Net Profit) hãy còn gọi là lãi thuần được tính toán dựa trên cơ sở lợi nhuận gộp về từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, trừ đi các khoản chi phí về giá thành sản phẩm, chi phí sử dụng để quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng và các khoản chi phí phát sinh trong kỳ hạn báo cáo.

Công thức để tính lợi nhuận thuần là gì

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng hóa + (Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Trong đó:

– Doanh thu thuần: Đây là khoản doanh thu thu được từ việc bán hàng kinh doanh và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ các khoản chi phí giảm trừ như: các khoản giảm giá hàng hóa bán, chiết khấu thương mại, hàng bán ra bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa.

– Giá vốn hàng bán: Đây được hiểu một cách đơn giản đó là toàn bộ chi phí để tạo ra sản phẩm hoàn thiện. Chi phí liên quan đến giá vốn hàng bán ra bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí cho nhân công trực tiếp, chi phí vận chuyển hàng hóa.

– Doanh thu hoạt động tài chính: Nó bao gồm lãi cho thuê tài chính, tiền lãi xuất từ việc cho vay vốn, các khoản thu phát sinh ra từ tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được nhận về từ quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của một doanh nghiệp.

– Chi phí tài chính: Đây là những khoản chi phí được chi cho trong hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Vai trò của lợi nhuận thuần là gì

Lợi nhuận thuần là gì? Vài trò của loại lợi nhuận này ra sao

Lợi nhuận thuần giúp cho doanh nghiệp nắm bắt tình hình kinh doanh hiện tại đang lãi hay lỗ. Đây là chỉ báo tốt giúp cho chủ doanh nghiệp phát hiện ra những vấn đề cần phải khắc phục và là căn cứ cho chiến lược kinh doanh phát triển dài hạn.

Lợi nhuận thuần cũng giúp cho các cổ đông và các nhà đầu tư nhìn nhận chính xác tình hình hoạt động của doanh nghiệp khách quan nhất để có hành động phù hợp. Nếu như công ty cổ phần không đủ lợi nhuận thuần mang lại, giá trị cổ phần có thể giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến các cổ đông. Còn đối với nhà đầu tư, từ khoản lợi nhuận thuần họ sẽ dự đoán được là doanh nghiệp có thể tạo ra những giá trị gì và cần phải chi bao nhiêu cho cổ phiếu hoặc góp thêm vốn cho các doanh nghiệp đó tiếp tục hoạt động.

Trên đây là những chia sẻ lợi nhuận thuần là gì và vai trò của lợi nhuận thuần được chúng tôi gửi đến quý khán giả, hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn.

>>> Bài viết liên quan: Lợi nhuận ròng là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến nó