Tiền tệ là gì? Bản chất của đồng tiền tệ như thế nào

(GMT+7) - View : 84

Tiền tệ là gì? Bản chất của đồng tiền tệ như thế nào? Nếu bạn đang có những thắc mắc này hãy theo dõi hết bài viết của tài chính kinh doanh nhé.

Định nghĩa tiền tệ là gì?

Tiền tệ là gì? Bản chất của đồng tiền tệ như thế nào

Tiền tệ là một phạm trù trong lịch sử, nó là sản phẩm tự phát ra của nền kinh tế hàng hóa, sản phẩm của sự phát triển những hình thái giá trị. Đồng thời nó cũng là sản phẩm của sự phát triển mâu thuẫn giữa người lao động và phân công lao động xã hội trong việc sản xuất hàng hóa. Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của tiền tệ gắn liền với sự ra đời và phát triển của ngành sản xuất và trao đổi hàng hóa với nhau.

Theo Mac, tiền tệ chính là một thứ hàng hóa đặc biệt, được tách biệt ra khỏi thế giới hàng hoá, dùng để đo lường và có thể biểu hiện giá trị của tất cả các loại hàng hóa khác trong thị trường. Nó trực tiếp thể hiện lao động trong xã hội và biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những người lao động sản xuất hàng hóa.

Theo các nhà kinh tế hiện đại cho rằng: Tiền được định nghĩa là bất cứ cái gì được mọi người chấp nhận chung trong việc thanh toán để nhận lại hàng hóa, dịch vụ hoặc trong việc trả các khoản nợ.

Bản chất chính của tiền tệ là gì

Tiền tệ là gì? Bản chất của đồng tiền tệ như thế nào

Theo quan điểm riêng của Các Mác (Karl Marx) thì bản chất của tiền tệ đó là “một loại hàng hóa đặc biệt”, bởi vì: đồng tiền có giá trị sử dụng đặc biệt, nó thỏa mãn được hầu hết các nhu cầu của người sử dụng và những người sở hữu, đồng thời nó thể hiện được giá trị công dụng có ích của hàng hóa thị trường. Các Mác đã nghiên cứu tiền tệ từ trong lịch sử phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa với nhau cùng sự phát triển của các hình thái giá trị của hàng hóa. Vì vậy, ông đã tìm ra được nguồn gốc ra đời và bản chất chính của tiền tệ.

Theo nhà kinh tế học người Mỹ, ông Paul Samuelson thì cho rằng “tiền là thứ dầu bôi trơn trong các guồng máy quay luân chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng hàng hóa”.

Còn các nhà kinh tế học hiện đại ngày nay và Milton Friedman nhận định rằng “tiền là phương tiện thanh toán, nó thực hiện được những chức năng làm trung gian trao đổi, nó là đơn vị tính toán và là tài sản để tích lũy giống như của cải.

Như vậy, tiền tệ nó mang bản chất là một loại hàng hóa đặc biệt, là một vật ngang giá chung thống nhất cho các loại hàng hóa khác. Nó thể hiện rõ lao động xã hội và mối quan hệ giữa những người trực tiếp sản xuất hàng hóa.

Qua bài viết chắc hẳn bạn cũng đã hiểu được tiền tệ là gì và bản chất của tiền tệ rồi phải không nào, hãy theo dõi website của chúng tôi để có thêm những thông tin thú vị hơn nhé.

>>> Bài viết liên quan: Chính sách tài khóa mở rộng là gì?