Dòng tiền thuần là gì? Ý nghĩa của nó ra sao trong doanh nghiệp

(GMT+7) - View : 74

Dòng tiền thuần là gì? Ý nghĩa của nó như thế nào trong doanh nghiệp? Cùng nhau đi giải đáp thắc mắc trong bài viết của tài chính kinh doanh nhé.

Định nghĩa dòng tiền thuần là gì trong doanh nghiệp

Dòng tiền thuần là gì? Ý nghĩa của nó ra sao trong doanh nghiệp

Dòng tiền thuần chính là dòng tiền thu về được và sử dụng trong doanh nghiệp kinh doanh sản xuất. Có 3 loại dòng tiền thu thuần bao gồm như sau: Dòng tiền thuần sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dòng tiền thuần sử dụng cho các hoạt động trong tài chính và dòng tiền thuần từ các hoạt động trong đầu tư.

Công thức tính dòng tiền thuần chính xác nhất

FCFF = NI + NC + [I*(1 – TR)] – LI – IWC

Trong đó:

– FCFF: Dòng tiền thuần trong doanh nghiệp

– NI (Net Income): Thu nhập ròng

– NC(Non-cash charges): Khoản mục phí tiền mặt.

– I (Interest): Lãi

– TR (Tax Rate): Mức thuế

– LI (Long – term Investments): Mức đầu tư dài hạn.

IWC (Investment in Working Capital): Mức đầu tư cho số vốn lưu động.

Ý nghĩa của dòng tiền thuần là gì

FCFF đại diện cho khoản tiền có sẵn dành cho các nhà đầu tư sau khi công ty đã thanh toán tất cả các chi phí kinh doanh, hoạt động đầu tư tài sản lưu động (như lượng hàng tồn kho) và đầu tư tài sản dài hạn (như các trang thiết bị). FCFF bao gồm trái chủ (Bondholder) và các cổ đông là những người hưởng lợi khi xem xét khoản tiền còn lại cho các nhà đầu tư doanh nghiệp.

Việc tính toán FCFF là một chỉ số về hoạt động kinh doanh của một công ty và hiệu quả hoạt động của nó như thế nào. FCFF xem xét tất cả dòng tiền thu vào dưới dạng doanh thu, dòng tiền đi ra dưới dạng chi phí thông thường và tất cả những khoản tiền được tái đầu tư để phát triển doanh nghiệp của mình.

Số tiền còn lại sau khi đã tiến hành tất cả các hoạt động này đại diện cho FCFF của một doanh nghiệp.

Dòng tiền thuần là gì? Ý nghĩa của nó ra sao trong doanh nghiệp

Nắm rõ được FCFF của một doanh nghiệp cho phép các nhà đầu tư kiểm tra xem cổ phiếu của công ty đó hiện có được định giá đúng hay là không. FCFF cũng thể hiện khả năng một doanh nghiệp trong việc trả cổ tức, tiến hành mua lại cổ phần hay trả nợ cho những người nắm giữ cổ phiếu. Bất kỳ nhà đầu tư nào nếu muốn đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp hoặc số vốn cổ phần đại chúng của 1 công ty trước tiên nên hãy kiểm tra FCFF của nó.

Giá trị FCFF dương điều này cho thấy công ty còn tiền sau khi thanh toán tất cả các khoản chi phí. Nếu âm thì có thể thấy công ty đó không tạo đủ doanh thu để trang trải các khoản chi phí và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Trong trường hợp thứ 2, các nhà đầu tư nên tìm hiểu sâu hơn để đánh giá lý do tại sao khoản chi phí thông thường và chi phí đầu tư lại vượt quá mức doanh thu. Nó có thể là kết quả của một mục đích kinh doanh cụ thể nào đó. Ví dụ như các công ty công nghệ phát triển cao sẽ luôn đầu tư ra bên ngoài một cách nhất quán.

Trên đây là những chia sẻ dòng tiền thuần là gì và ý nghĩa của dòng tiền thuần được chúng tôi gửi đến quý bạn đọc, hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn.

>>> Bài viết liên quan: Lợi nhuận thuần là gì?