Balance Sheet là gì? Tầm quan trọng của nó ra sao

(GMT+7) - View : 78

Balance Sheet là gì? Tầm quan trọng của bảng cân đối tài chính như thế nào? Cùng nhau đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết của tài chính kinh doanh dưới đây nhé.

Giải thích rõ Balance Sheet là gì?

Balance Sheet là gì? Tầm quan trọng của nó ra sao

Balance sheet (Bảng cân đối kế toán) là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh một cách tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn để hình thành nên các tài sản của doanh nghiệp kinh doanh sản xuất tại một thời điểm nhất định.

Kết cấu của Balance sheet

Kết cấu của một Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần như sau:

– Phần sử dụng để phản ánh kết cấu của vốn kinh doanh thường gọi là Tài sản, bao gồm Tài sản ngắn hạn và khối Tài sản dài hạn.

– Phần sử dụng để phản ánh nguồn hình thành của tài sản và được gọi là Nguồn vốn, bao gồm Nợ phải trả và khoản Vốn chủ sở hữu.

Bảng cân đối kế toán phải được thỏa mãn công thức:

Tài sản = Nguồn vốn (Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu)

Tầm quan trọng của Balance Sheet là gì

Thanh lý

Bằng cách so sánh khối tài sản hiện tại của doanh nghiệp với những khoản nợ hiện tại, bạn sẽ xác định được rõ ràng về tính thanh khoản hoặc lượng tiền mặt hiện tại đang có của doanh nghiệp. Bạn luôn muốn có một khoảng đệm giữa khối tài sản lưu động và nợ phải trả để có thể trang trải nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp kinh doanh sản xuất.

Hiệu quả

Balance Sheet là gì? Tầm quan trọng của nó ra sao

Việc so sánh báo cáo thu nhập với bảng Balance Sheet, bạn có thể đo lường mức độ hiệu quả ra sao trên các khoản chi tiêu mà doanh nghiệp vẫn đang thực hiện. Từ đó, bạn có thể đưa ra những biện pháp xử lý đối với các khoản chi phí đang gặp vấn đề, có thể ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.

Tận dụng

Balance Sheet có thể giúp cho bạn biết được doanh nghiệp có bao nhiêu đòn bẩy về tài chính, từ đó cho biết doanh nghiệp đang phải đối diện với những rủi ro về tài chính chuẩn nhất.

Tỷ lệ hòa vốn

Balance Sheet có thể được sử dụng để giúp đánh giá mức độ tạo ra lợi nhuận của một doanh nghiệp kinh doanh. Chẳng hạn như chia lợi nhuận ròng cho vốn chủ sở hữu của cổ đông để tạo ra tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu.

Trên đây là những chia sẻ Balance Sheet là gì và tầm quan trọng của Balance Sheet được chúng tôi gửi đến quý khán giả, hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn.

>>> Bài viết liên quan: Chi phí cơ hội là gì?