Khớp lệnh là gì? Cách thực hiện khớp lệnh

(GMT+7) - View : 95

Khớp lệnh là gì đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi mới tham gia thị trường tài chính chứng khoán. Là phương thức thỏa thuận nhanh kết quả tốt nhiều công ty áp dụng. Chi tiết qua nội dung sau:

Định nghĩa về khớp lệnh là gì? 

Khớp lệnh trong đầu tư chứng khoán định nghĩa đây là việc người bán và người mua thời điểm trong phiên thực hiện xong thỏa thuận thể hiện trên bảng giao dịch điện tử. Như vậy ta sẽ thấy rằng lệnh của nhà đầu tư kết quả sẽ được ghép với nhau để làm sao giao dịch dựa trên mức giá phù hợp, điều này nhằm tuân thủ theo các nguyên tắc của thị trường về mặt ưu tiên khớp lệnh.

Khớp lệnh là gì? Cách thực hiện khớp lệnh

Nguyên tắc khớp lệnh như sau

Hệ thống giao dịch trên sàn sẽ khớp lệnh mua và lệnh bán theo nguyên tắc là làm sao ưu tiên về giá và thời gian, cụ thể:

  • Ưu tiên về giá: Đối với lệnh mua, trường hợp ta có nếu mức giá cao hơn thì kết quả là sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Đối với lệnh bán, còn lại nếu mức giá thấp hơn thì sẽ được ưu tiên thực hiện trước nhất.
  • Ưu tiên về thời gian: Nếu như trong trường hợp các lệnh trên sàn đang có cùng mức giá thì kết quả là lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước lúc này sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

>> Breakout là gì? Breakout trong đầu tư chứng khoán

Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

Khớp lệnh định kỳ là gì:

Khớp lệnh định kỳ được hiểu là phương thức giao dịch mục đích được thực hiện dựa trên cơ sở khớp với các lệnh mua, lệnh bán chứng khoán ở cùng một thời điểm xác định, mục đích để tìm ra mức giá mà khối lượng giao dịch lớn nhất.

Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

Khớp lệnh liên tục la gì

Về định nghĩa của phương thức khớp lệnh liên tục được hiểu đây là phương thức khớp lệnh chứng khoán được thực hiện mục đích nhằm dựa trên cơ sở so khớp các lệnh trường hợp mua hoặc bán áp dụng ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán tại thời điểm đó. Sau đây là nguyên tắc thực hiện việc so khớp lệnh:

Nguyên tắc thứ 1 ưu tiên về giá: Như vậy kết quả là lệnh nào có giá tốt hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

  • TH1: Lệnh mua nào có mức giá cao hơn kết quả sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
  • TH2: Lệnh bán nào có mức giá thấp hơn kết quả sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Nguyên tắc thứ 2 ưu tiên về thời gian: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá thì như vậy ta có lệnh giao dịch nào nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Nguyên tắc thứ 3 ưu tiên khách hàng: Tiếp theo ta có nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá đồng thời là có cùng thời gian nhập lệnh thì lệnh của khách hàng như vậy sẽ được ưu tiên thực hiện trước lệnh giao dịch của đối với khối tự doanh các công ty chứng khoán.

Nguyên tắc thứ 4 ưu tiên khối lượng: Nếu các lệnh giao dịch đều là của khách hàng hoặc trường hợp đều là lệnh tự doanh có cùng mức giá với nhau và cùng thời gian thì kết quả là lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Hiểu được thời gian khớp lệnh các nguyên tắc khớp lệnh, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện các chiến lược mua bán phù hợp. Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.