Tái tục là gì? Đặc điểm hình thức tái bảo hiểm

(GMT+7) - View : 176

Tìm hiểu về tái tục là gì? Đặc điểm của tái tục trong bảo hiểm cần lưu ý điều gì. Hình thức với quy định này xuất hiện nhằm làm sao bảo vệ quyền lợi cho khách hàng đối với các trường hợp cụ thể như dưới đây.

1. Khái niệm tái tục trong bảo hiểm là gì?

Tái tục (Reinstatement) được hiểu đơn giản đây chính là thuật ngữ trong bảo hiểm mục đích sử dụng để chỉ việc một hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt trước đó mà bằng một số hình thức có hiệu lực trở lại trong những trường hợp cụ thể riêng biệt. Theo đó việc tái tục bảo hiểm điều này nhằm giúp khách hàng vẫn được bảo hiểm đối với các rủi ro trên thực tế và nếu như đã kí kết hợp đồng với bên bảo hiểm về yếu tố sức khỏe mà không bị ràng buộc bởi thời gian chờ, hoặc ảnh hưởng bởi các các điều loại trừ ở quyền lợi như năm đầu tiên chúng ta tham gia bảo hiểm.

Tái tục trong bảo hiểm là gì?

Xét trên phương diện về mặt pháp lý do pháp luật quy định thì trường hợp khi hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực áp dụng là trong vòng 12 tháng, như vậy nếu chẳng may chủ thể kí hợp đồng bảo hiểm có thể là gặp phải rủi ro, tại nạn,… thì chủ thể lúc này sẽ được bồi thường áp dụng theo quy định về hợp đồng thỏa thuận. Theo đó trường hợp khi đã hết 12 tháng, như vậy công ty bảo hiểm lúc này sẽ không còn trách nhiệm là phải bồi thường cho chủ thể đó nữa theo quy định trong hợp đồng đã kê ra trước đó. Như vậy việc tái tục hợp đồng bảo hiểm việc này sẽ có ý nghĩa giúp bạn tránh gặp phải một số những gánh nặng về tài chính điều này có thể trong tương lai. Hoặc bạn có thể lựa chọn hình thức bằng việc tham gia vào gói bảo hiểm khác nếu chúng ta nhận thấy nhu cầu của bạn thay đổi.

2. Đặc điểm hình thức tái tục là gì trong bảo hiểm:

Đặc điểm tái tục trong bảo hiểm:

Tái tục hợp đồng bảo hiểm điều này sẽ thường xuất hiện trong bảo hiểm nhân thọ và hình thức này chỉ xảy ra sau khi kết thúc thời gian ân hạn và yêu cầu là khi hợp đồng không còn hiệu lực, như vậy sẽ khiến người thụ hưởng không được thanh toán trong trường hợp nếu người nộp bảo hiểm qua đời trước khi tái tục hợp đồng. Theo đó yêu cầu và đối với các thủ tục tái tục hiện nay có thể khác nhau theo quy định giữa các công ty cung cấp bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì, pháp luật không bảo đảm là sẽ hoàn toàn cho các điều khoản tái tục tiếp theo. Quá trình tái tục có thể phụ thuộc vào độ dài tương ứng khoảng thời gian trôi qua điều này là kể từ khi hợp đồng mất hiệu lực .

Như vậy ta có thời gian sau 6 tháng được tính kể từ khi chúng ta chấm dứt hợp đồng thì lúc này các công ty bảo hiểm thường yêu cầu quy định với người được bảo hiểm phải làm sao thực hiện lại quy trình đăng kí bảo lãnh để tái tục hợp đồng bảo hiểm. Bởi vì mọi người chắc chắn là sẽ có xu hướng phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe trường hợp là khi có tuổi, nên bảo lãnh được sử dụng để mục đích nhằm chứng minh tình trạng sức khỏe của người nộp bảo hiểm, điều này sẽ giúp cho việc tái tục hợp đồng bảo hiểm sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn.

Sau khi không thanh toán phí bảo hiểm nhân thọ, lúc này hợp đồng bảo hiểm tiếp theo sẽ bước vào thời gian ân hạn. Trong thời gian ân hạn, ta có các công ty bảo hiểm làm sao vẫn chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi đối với trường hợp tử vong do vậy yêu cầu bồi thường tử vong hợp lệ. Lúc này nếu công ty bảo hiểm không nhận được khoản thanh toán phí kết quả của bảo hiểm trong thời gian ân hạn, lúc này hợp đồng sẽ mất hiệu lực. Tại thời điểm này, trường hợp công ty bảo hiểm không còn trách nhiệm là phải thanh toán yêu cầu bồi thường nữa.

Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ quy định là sẽ thường có thể được tái tục bảo vệ trong một khoản thời gian nhất định tương ứng thường là 30 ngày điều này là kể từ khi hết hạn mà chúng ta không cần thêm giấy tờ, bảo lãnh hoặc chứng nhận sức khỏe. Người được bảo hiểm thông thường sẽ phải trả phí tái tục bảo hiểm nhiều hơn so với các phí bảo hiểm gốc. Các công ty bảo hiểm bổ sung với các phí tái tục bảo hiểm vào giá trị tiền mặt tiếp tục tích lũy của hợp đồng và yêu cầu là thanh toán các chi phí hành chính nhằm phát sinh khi bồi thường.

>> Bảo hiểm xã hội là gì? Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam có bắt buộc không?

Tái tục là gì? Tái tục là hình thức kéo dài hoặc gia hạn thêm hợp đồng, giao dịch dân sự. Đây là khái niệm phổ biến trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Khách hàng tham gia dịch vụ ngân hàng hoặc bảo hiểm nên nắm rõ những kiến thức cơ bản về tái tục để thuận lợi giao dịch.