Bảo hiểm xã hội là gì? Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam có bắt buộc không?

(GMT+7) - View : 85

Bạn đang quan tâm về bảo hiểm xã hội là gì? Vấn đề bảo hiểm xã hội tại Việt Nam hiện nay có bắt buộc không? Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội tại Việt Nam chi tiết trong bài viết bên dưới nhé.

1. Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội hiện nay là loại hình bảo hiểm thuộc cấp do nhà nước quản lý, nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của người lao động trong và ngoài nước trước một số rủi ro bất chợt. Theo Luật Bảo hiểm xã hội phát sinh vào năm 2014 định nghĩa, chúng ta có bảo hiểm xã hội chính là bảo đảm nhằm thay thế hoặc bù đắp về một phần thu nhập của người lao động trong trường hợp khi họ bị giảm hoặc có thể là mất thu nhập do ốm đau, chế độ thai sản, tai nạn lao động, hoặc là mắc các bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc xấu nhất là chết, trên cơ sở đóng hàng tháng, hàng năm vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Khi tham gia và bảo hiểm xã hội người lao động sẽ được cấp sổ bảo hiểm xã hội mỗi người sẽ có số bảo hiểm khác nhau để làm căn cứ giải quyết tất cả các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật đề ra. Sổ sẽ bao gồm các thông tin cụ thể như:

Bảo hiểm xã hội là gì?

 • Thông tin về họ tên người lao động
 • Thông tin về tên công ty đã sử dụng lao động
 • Thời gian cụ thể làm việc tại công ty
 • Mức đóng và quá trình đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng hàng năm
 • Mức hưởng và bao gồm cả thời hạn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

>> Bảo hiểm trọn đời là gì? Đặc điểm nổi bật của bảo hiểm trọn đời

2. Thông tin về các chế độ bảo hiểm xã hội là gì

– Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm có các chế độ cụ thể sau đây:

+ Chế độ ốm đau;

+ Chế độ thai sản;

+ Chế độ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+Chế độ hưu trí;

+ Chế độ tử tuất.

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ bao gồm có các chế độ sau đây:

+ Chế độ hưu trí;

+ Chế độ tử tuất.

3. Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam hiện nay

Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam phân ra bao gồm hai hình thức cụ thể là bắt buộc và tự nguyện. Trong đó:

Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam có bắt buộc không?

Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đây được xem là loại hình bảo hiểm mà tất cả những người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia với mức đóng bảo hiểm xã hội vào năm 2021 như sau:

Mức đống người sử dụng lao động Mức đóng người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%

Trong đó, thống kê về một số điều kiện để mục đích nhằm hưởng quỹ tai nạn lao động, và bao gồm bệnh nghề nghiệp gồm:

 • Trường hợp 1: Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc
 • Trường hợp 2:  Nếu tai nạn xảy ra ngoài nơi làm việc hoặc có thể là ngoài giờ làm việc thì phải có yêu cầu về đơn từ của người sử dụng lao động
 • Trường hợp 3:  Trường hợp nếu gặp tai nạn trên tuyến đường đi và về xuất phát từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và bao gồm tuyến đường hợp lý
 • Trường hợp 4:  Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên
 • Trường hợp 5:  Trường hợp bị bệnh hoặc suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên nếu như do bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp có thể là do Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định đã ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc trường hợp nếu nghề có yếu tố độc hại

Điều kiện để hưởng quỹ ốm đau và bảo hiểm xã hội thai sản:

 • Trường hợp 1: Người lao động bị ốm đau, hoặc có thể là tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và yêu cầu là có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền ký kết
 • Trường hợp 2: Phải nghỉ việc để mục đích nhằm chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có yếu tố xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh những nơi có thẩm quyền
 • Trường hợp 3: Lao động nữ đủ điều kiện hưởng bao gồm các chế độ bảo hiểm xã hội thai sản sẽ được nghỉ khám thai, hoặc là hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc trường hợp phá thai bệnh lý; nghỉ hưởng chế độ khi sinh con.
 • Trường hợp 4: Lao động nữ sinh con hoặc đối với những người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì trường hợp này sẽ được trợ cấp thai sản áp dụng một lần cho mỗi con bằng tương đương 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc bằng với tháng người lao động nhận nuôi con nuôi

Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đây là loại hình bảo hiểm mà đa số với người tham gia được lựa chọn hạn mức và bao gồm cả phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Nhà nước hiện nay cũng sẽ có chính sách nhằm hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Mức đóng hằng tháng sẽ bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Hy vọng các thông tin trong bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bảo hiểm xã hội cũng như biết cách đăng ký cho bản thân. . Với 2 loại bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện chính là cơ sở để bạn xác định khi ký hợp động lao động tại các cơ quan, tổ chức.